POST-KOİTAL TEST {SİMS-HUHNER TESTİ) Faydaları

POST-KOİTAL TEST {SİMS-HUHNER TESTİ) Faydaları
Bu test için kadın, eşi ile cinsel birleşme yaptıktan 2-4 saat sonra muayene edilir. Hekim tarafmdan alınan sevrîkal mukus, mikroskop altında incelenerek, içinde spermler aranır. Böyle cinsel birleşme sonrasında alman servikal mukusta canlı spermlerin bulunmaması testin “negatif” olduğunu ifade eder. Bu testin iyi sonuç verebilmesi için, eşler alışkın oldukları teknikle cinsel birleşme yapmalı, cinsel birleşme sırasında herhangi bir madde kullanmamalı ve kadın cinsel birleşme sonrasında yıkanmamalıdır.
POST-KOİTAL TEST {SİMS-HUHNER TESTİ): Sperm ile servikal mukus arasındaki uyumu ya da uyuşmazlığı gösteren bir testtir
Testin negatif oluşu şu durumlarda görülür. Cinsel birleşme tekniği hatalıdır, test zamanında yapılmamıştır, spermlere ait bir bozukluk vardır, servikal mukusa ait bir bozukluk vardır, vaginal iltihabı bir hastalık vardır. Bu testin bir kez negatif olması durumunda yinelenmesi uygundur. Alman servikal mukusta, yeterli sayıda canlı sperm bulunması testin ‘”pozi-
tif” olduğunun ifadesidir, Pozitif sonuç ise mukus ile sperm arasında uyum olduğunu ifade eder.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.