No Picture

Alkoliğin Genel Özellikleri

Şubat 22, 2014 admin 0

Alkoliğin Genel Özellikleri
Karakterleri yeterince güçlü olmadığından kimsenin onlar için yapabileceği bir şey yoktu.

Bu bakış açısı artık değişmiştir. Genç veya yaşlı, erkek veya kadın zengin veya yoksul ve her ırktan insan alkolik olabilir. Artık alkoliklerin kentin kirli sokaklarında sarhoş