No Picture

Mandibula Kemiği (Altçene Kemiği) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Mandibula Kemiği (Altçene Kemiği) Faydaları
Ramus mandibulalar ise U harfinin uçlarına yerleşmişlerdir.Korpus mandibulanm içbükey yüzü yutağa bakar. Korpus mandibula kabaca “U” harfine benzer.
MANDİBULA KEMİĞİ (ALTÇENE KEMİĞİ):Altçene kemiği başın tek hareketli kemiğidir. Altçenenin