No Picture

Sağlık riskinizi analiz edin

Şubat 22, 2014 admin 0

Sağlık riskinizi analiz edin
Bu taramaları sağlık riskinizin yönetim aracı olarak kullanmalısınız. Kan basıncınızı belirli aralıklarla ölçmeli, görme ve işitme duyularınızın yeteneklerini dikkatle izlemeli, hormonal düzeyiniz ve cinsel yaşamınızla ilişkili değişimleri gözlem altında

No Picture

Kimyasal Analiz Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Kimyasal Analiz Faydaları
Or­ganik bileşiklerde karbon ve hiürpjen, maddeyi bakır (II) oksitle ısıtarak tanınır; böylece karbon dioksit ve su meydana ge­lir. Ön incelemeden (gözle muayene, ısıtma ve alev testi)’ sonra çeşitli iyonları standart reaktiflerle verdikleri reaksiyonla­ra göre gruplara ayıran sistematik