No Picture

ANTİKORLARA BAĞLI ANEMİLER Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

ANTİKORLARA BAĞLI ANEMİLER Faydaları

ANTİKORLARA BAĞLI ANEMİLER: Antikorlara bağlı anemiler, bağışıklık sisteminden kaynaklanan anemilerdir. Çoğu IgG olan bu antikorlarla zedelenmiş olan alyuvarlar, özellikle dalaktaki makrofaj hücreleri tarafından hemolize uğratılırlar.

No Picture

HEMOLİTİK ANEMİLER Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

HEMOLİTİK ANEMİLER Faydaları
Çeşitli durumlarda alyuvarlar hemoüze uğrayıp anemi tablosuna neden olurlar. Bu tip anemilere hemoütik anemiler denir. Hemoliz olayı başlıca iki yerde; ya damar içinde (intravasküler hemoliz) ya da daha sık olarak dalak ve karaciğerde olabilir. Damar içi hemoliz, yanlış kan

No Picture

Talasemik Anemiler Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Talasemik Anemiler Faydaları
Talasemi hastalarında, doğumsal ve genlere bağlı bir bozukluk olarak globin proteininin bir ya da birkaçı normalden az yapılmaktadır. Alfa, beta, gama ve delta olmak üzere dört ayrı çeşit globin vardır. Her globinin sentezi, ayrı bir gen tarafından kararlaştırılır. Globin protein

No Picture

Kalp Kaynaklı Hemolitik Anemiler Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Kalp Kaynaklı Hemolitik Anemiler Faydaları
. . Bu gibi şiddetli akımlar, alyuvarların parçalanarak damar içi tipinde hemolize uğramalarına neden olur.
.
KALP KAYNAKLI HEMOLİTİK ANEMİLER: Kalp kapağı bozukluklarında ya da yapay kalp kapaklarından geçerken kan, anormal