No Picture

Herediter Anjioödem

Şubat 21, 2014 admin 0

Herediter Anjioödem
Görülme sıklığı 10.000 kişide 1 ile 50.000 kişide 1 arasında değişir. Herediter anjioödem nedir ?

Herediter anjioödem (HAÖ) nadir gözlenen ve ciddi seyirli genetik bir hastalıktır. Ayrıca barsaklarda şişme (ödem) nedeniyle şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetlerine de sıklıkla