No Picture

OLİGÜRİ VEYA ANÜRİ YARATAN NEDENLER Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

OLİGÜRİ VEYA ANÜRİ YARATAN NEDENLER Faydaları

10) Orak hücre kansızlığı krizleri sırasında,
hiperparatiroidizm ( parat hormon fazlalığı),sarkoidoz. Kinin ve kinakrin gibi sıtma ilaçlarına karşı gelişen aşırı duyarlılıklarda
Kalp infarktüsü, kalp yetmezliği
9] Hamilelikte:

No Picture

İDRAR ÇIKARAMAMA (ANÜRİ) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

İDRAR ÇIKARAMAMA (ANÜRİ) Faydaları

Oligüri ya da anüri çok ciddi belirtilerdir. .
İDRAR ÇIKARAMAMA (ANÜRİ): Hastanın çıkardığı idrar miktarı günde 0-50 mi .arasında ise idrar çıkaramama , yani “Anüri ” durumundan söz edilir. Altta yatan nedenin kesin ortaya konup buna