No Picture

DİSSEKAN AORTA ANEVRİZMASI Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

DİSSEKAN AORTA ANEVRİZMASI Faydaları
Birçok vakada aortamn en iç tabakasından ^ yani intima tabakasından yırtık olan media tabakasına kadar ulaşan bir delik de bulunmaktadır. aorta anevrizmasında, aortanm media tabakası, yani orta tabakası, damarın belli bir bölgesinde uzunlamasına olarak

No Picture

AORTA ANEVRİZMASI Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

AORTA ANEVRİZMASI Faydaları
Aorta damarında gelişen anevrizmala­ra ise “Aorta anevrizmasi” denilmektedir. Çıkan aortada gelişen anevrizmalar, çoğunlukla damarın media tabakasındaki bağdokusunun bozulmasına bağlıdır. Aorta anevrizmalarına aort anın, çıkan aorta, aorta kavisi, göğüs aortası ve karın

No Picture

AORTA KOARKTASYONU Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

AORTA KOARKTASYONU Faydaları
ötesindeki doğumsal anormal bir darlıktır. Bu darlığın nedeni aorta damarının iç yüzünden damar boşluğuna doğru uzanan bir çıkıntıdır. Bu çıkıntı mikroskobik olarak incelendiğinde, damar duvarının “İntima” ve “Media” katlarından kurulmuş olduğu görü-

lür.
AORTA KOARKTASYONU:

No Picture

AORTA YETMEZLİĞİ Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

AORTA YETMEZLİĞİ Faydaları

AORTA YETMEZLİĞİ: Aorta yetmezliği, aorta kapaklarının yeterince kapanamamasıdır. Bu durumlarda sol ventrikülün kasılarak aorta damarına pompaladığı kanın bir bölümü, kalbin gevşeme döneminde, geriye yeniden sol ventrikü-le döner. İş yükünün artışına paralel

No Picture

AORTA DARLIĞI Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

AORTA DARLIĞI Faydaları
Kalp kapak hastalıklarının ise yaklaşık °/o 25′i aorta darlığıdır. Aorta deliği, kapaklardaki bozukluklar nedeniyle daraldığında sol ventrikül kasıT kanı büyük dolaşıma pompalayabilmek için daha fazla güç harcamak zorunda kalır. Aorta darlığı hastalarının yaklaşık % 80′i