No Picture

OTİZMLE İLGİLİ İLGİNÇ ARAŞTIMA

Şubat 21, 2014 admin 0

OTİZMLE İLGİLİ İLGİNÇ ARAŞTIMA

Cornell Üniversitesi’nden araştırma lideri Michael Waldman, yağışla otizm prevalansı arasında güçlü bir ilişki olduğunu belirterek,  “Edindiğimiz bulgular otizmin tetiklenmesinde yağışla pozitif bağlantılı bir faktörün devrede olduğunu