No Picture

Arteriyoskleroz

Şubat 22, 2014 admin 0

Arteriyoskleroz
Bazıları bu iki terimi eşanlamlı olarak kullanırken, başkaları farklı görmektedirler. Örneğin, bazı araştırmacıların değişik anlamlarda kullandığı arteriyoskleroz ya da ateroskleroz terimlerinin kapsamı tam olarak açıklanamamıştır. Bu konuda yapılan sayısız araştırmaya karşın, hastalığın temel nedeni

No Picture

Arteriyoskleroz Tedavisi

Şubat 22, 2014 admin 0

Arteriyoskleroz Tedavisi
Değişik Çevrelerde yaşayan aynı ırktan bireyler, beslenme alışkanlıklarında yağ bakımından zengin besinler çoğunluktaysa genellikle arteriyoskleroza yakalanırlar. Şeker hastalığı ve hipotiroidizm (tiroit salgısı yetersizliği) gibi kanda yağ düzeyini yükselten hastalıklar arteriyosklerozu

No Picture

YÜKSEK TANSİYON VE ARTERİYOSKLEROZ Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

YÜKSEK TANSİYON VE ARTERİYOSKLEROZ Faydaları
Daha Önce de belirtildiği gibi Japon ve Yemenliler’de arteriyosk­leroz az görülür. Daha önce değinildiği gibi ko­lesterolün zedeleyici etkisi ile ortaya çı­kan iltihabi tepki olası bir arteriyoskle­roz nedenidir. Ama bu kişilerin

No Picture

ARTERİYOSKLEROZ Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

ARTERİYOSKLEROZ Faydaları
Bu konuda yapılan sayısız araştırmaya karşın, has­talığın temel nedeni henüz bilinmemek­tedir.
ARTERÎYOSKLEROZ
Arteriyosklerozu birkaç sayfada an­latabilmek kolay değildir. Hastalığın adım belirlerken bile birçok sorun yaşanmaktadır. Bazıları bu iki