No Picture

YAG ASİTLERİ Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

YAG ASİTLERİ Faydaları
Tek çift bağlı doy­mamış yağ asitleri kolesterol düzeyini çok az etkilerler. Mole­kül yapılarında çift bağların varlığına göre doymuş ya da doymamış yağ asit­leri olarak ikiye ayrılırlar. Doymamış yağ asitleri içerdikleri çift bağ sayısına göre tek çift bağlı ya da çok çift