No Picture

Astımda Duygusal Gerginlikler Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Astımda Duygusal Gerginlikler Faydaları
Bazı kişilik özellikleri ve ruhsal zedelenmelerle bronşiyal astımın doğuşu arasındaki ilişki halen tam olarak aydmlatılamamış-tır. . . Ama çocukluk çağında başlayanlar başta olmak üzere nöbetlerin hiç değil­se yansının altında ruhsal

No Picture

Astımda Fizik Egzersizleri Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Astımda Fizik Egzersizleri Faydaları
Fizik egzersizin yol açtığı astım nöbeti özellikle çocukluk yıllarında ağır ve çözülmesi güç bir sorundur.
Fizik egzersizler. Çünkü çocuklar oynama, koşma gibi etkinlikleri­nin sınırlandırılmasını istemezler.
. . Şiddetli egzersiz

No Picture

Astımda Enfeksiyonlar Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Astımda  Enfeksiyonlar Faydaları
Üst solunum yolu enfeksiyonları bir astım nöbetini ortaya çıkaran ya da belirtileri ağırlaştıran en önemli uyaranlardan biridir. .
• Enfeksiyonlar. . En çok vi­rüs enfeksiyonlarının etkili olduğu bilinir.

No Picture

Astımda Mesleki Etmenler Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Astımda Mesleki Etmenler Faydaları
. Bu nedenle her iş sektöründe alerjik görünümler ortaya çıkabilir.
. .
Mesleki etmenler. Endüstride kullanılan kimyasal maddelerden birçoğu as­tıma yol açabilir, işyerinde bulunan herhangi bir madde astım nöbeti doğura­bilir

No Picture

Astımda Çevreyle İlgili Etkenler Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Astımda Çevreyle İlgili Etkenler Faydaları

Çevreyle ilgili etkenler. Bu durum özellikle büyük kentlerde ve sanayi bölgelerinde, ısı de­ğişimlerinde ya da atmosfer hareketlerinin durgunlaştığı dönemlerde ortaya çı­kar.
. Bazı kişiler, alerjenlerin ve hava