No Picture

DIABETES INSIPIDUS (SEKERSIZ DIYABET)

Şubat 22, 2014 admin 0

DIABETES INSIPIDUS (SEKERSIZ DIYABET)
Bu hormon hipofiz bezinin arka lobu tarafından salgılanır.Eğer antidiüretik hormon yetersizliği varsa, vücutta su dengesini kontrol olayı kaybolur. İsim ve belirtilerdeki benzerliğe rağmen bu rahatsızlık şeker hastalığı ile karıştırılmamalıdır. Ancak

No Picture

Diabetes Mellitus (şeker Hastalığı)

Şubat 22, 2014 admin 0

Diabetes Mellitus (şeker Hastalığı)
Bu durumda kanınızda dolaşan Şeker vücudunuz tarafından yeterince kullanılamaz ve kanınızda bulunan bu fazla Şeker kalbinize, kan damarlarınıza, böbreklerinize, sinirlerinize ve gözlerinize zarar verebilir. Eğer gerekli önlemleri alırsanız bu

No Picture

DİABETES İNSİPİDUS Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

DİABETES İNSİPİDUS Faydaları
Hastalığı yaratan bozukluk ADH salgılanmasının çok az ya da hiç olmamasıdır. Doğal olarak, atılan bu idrar miktarına paralel olarak da hasta aynı miktarda su içmektedir. îdrarm özgül ağırlığı normalin altındadır.
DİABETES İNSİPİDUS: Diabetes insipidus,

No Picture

ŞEKERSİZ DİYABET (DİABETES) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

ŞEKERSİZ DİYABET (DİABETES) Faydaları

BELİRTİLERİ
Şekersiz diyabet ile şeker hastalığı (dia-betes meltitus) arasındaki farkın anla­şılması için küçük bir parantez açmak gerekir. ADH’nin işlevi böbreklerin su tutmasını sağlaya­rak idrar yoluyla aşın su kaybını önle­mektir.

No Picture

ŞEKER HASTALIĞI (DİABETES MELLİTUS) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

ŞEKER HASTALIĞI (DİABETES MELLİTUS) Faydaları
Tip I ya da genç tipi şeker hastalı­ğında (juvenil diyabet) temel sorun in-
^sülin eksikliğidir; bu hastalarda komp-tasyon olarak asidoz (kanda asillik iüzeyinin yükselmesi) görülebilir. Tip ya da erişkin tipi şeker hastalığında tandaki insülin miktarı normal, hatta