No Picture

Hematüri nedir? Tedavi yöntemleri

Şubat 22, 2014 admin 0

Hematüri nedir? Tedavi yöntemleri

Hematüriye yol açabilecek birçok neden olabilir. Bu nedenlerin çoğunluğu ciddi sorunlar değildir. Gözle bakıldığında görünemeyen fakat mikroskopla bakıldığında idrar içerisinde bulunan fazla sayıda kan hücresine  Mikroskopik Hematüri adı verilir. 
Makroskopik Hematüride ise

No Picture

İDRARDA KAN ÇIKMASI {HEMATÜRİ) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

İDRARDA KAN ÇIKMASI {HEMATÜRİ) Faydaları
İdrara karışan alyuvarlar fazla olursa, idrar çıplak gözle incelendiğinde bile kırmızı görülür. Alyuvarların miktarı azr’oldu-ğundaysa, ancak mikroskobik incelemede alyuvarlar görülebilir. Buna “Makroskoik hematü-ri”denilmektedir.