No Picture

Glokom (karasu)

Şubat 22, 2014 admin 0

Glokom (karasu)
Basıncın sürekli artmasına glokom ya da karasu adı verilir. Göz duvarının iç yüzeyi bir basınç altındadır. Göz doktorları özel aygıtlar yardımıyla bu basıncı kesin olarak saptayabilirler. Genellikle gözlerin ikisi birden bu hasta1ığa yakalanır. Bu durumu, kabaca, gözkapakları kapalıyken gözün üzerine iki