No Picture

Pelvis (Leğen) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Pelvis (Leğen) Faydaları
Arkada “Promontorium” ile, önde “Simfizis pubis” arasında varsayılan düzlem, küçükle büyük pelvisi birbirinden ayıran sınırdır. Huni biçimindeki pelvisin üstte bulunan geniş bölümüne “Büyük pelvis” ve bunun altında bulunan küçük bölüme de “Küçük pelvis” denir.

No Picture

Pelvis (Leğen) İnfeksiyonları Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Pelvis (Leğen) İnfeksiyonları Faydaları
İnfeksiyon daha sonra rahim, fallop boruları ve ovaryuma doğru tırmanmaktadır.
PELVİS (LEĞEN) İNFEKSİYONLARI: Kadının pelvis bölgesine yerleşmiş olan infeksiyonların, yaklaşık % 6O’ı neisseria gonorrhoeae mikrobuna