No Picture

Orbita Selüliti Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Orbita Selüliti Faydaları
İltihabın etkeni genellikle cerahat yapıcı bakterilerdir (piojen koklar). Gözkapaklarmm şişmesi, göz ağrısı, egzoftalmi, göz kürelerinin hareketlerinde bozukluklar, kemozis (gözkapağının iç yüzünü örten konjunktivanın ödem sıvısıyla şişmesi), ateş ve halsizlik gibi belirtiler

No Picture

Göz Çukuru (Orbita) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Göz Çukuru (Orbita) Faydaları
Bu piramitin tabanında kemik dokusu yoktur ve göz kapaklarıyla örtülmüştür. Sağ ve sol göz çukurlarının burunla ayrılan yan duvarları birbirlerine paraleldir. Göz çukuru, dört duvarı arkada birleşen bir piramit olarak ele alınabilir. Göz çukurunun kemik duvarları kafa ve