No Picture

Osteoporoz (osteoporosis)

Şubat 22, 2014 admin 0

Osteoporoz (osteoporosis)
Normalde kemiğin yapım ve yıkımı arasında bir denge vardır. Menapoza bağlı osteoporoz, en sık rastlanan metabolik kemik hastalığıdır.

Eğer hastalık mevcut ise kemik – yoğunluk ölçümleri yapılabilir, bu ölçümler ne kadar kemik kaybınız olduğunu gösterir.