No Picture

İKİNCİL PERİTONİT Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

İKİNCİL PERİTONİT Faydaları

İKİNCİL PERİTONİT: ikincil peritonitler, (sekonder peritonitler) karnı içi organlarını ya da karın duvarlarım ilgilendiren bazı hastalıklardan kaynaklanan iltihap etkenlerinin, peritona ulaş-malarıyla peritonda da iltihaba yol açmaları sonucu ortaya çıkan

No Picture

PRİMER PERİTONİT Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

PRİMER PERİTONİT Faydaları
Primer peritonitte en sık rastlanan etken “Hemolitik streptokok” bakterilerdir. Primer peritonitler, peritonitlerin ancak %> l’ini oluşturmaktadırlar ve daha çok küçük ve genç kızlarda görülürler.
PRİMER PERİTONİT: Primer peritonit, bakterilerin kan yoluyla ya da fallop

No Picture

PERİTONİT Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

PERİTONİT Faydaları

PERİTONİT: Periton zarının iltihaplanmasına “Peritonit” denilmektedir. Peritonitlerin kaynaklandıkları etkenler göz önüne alındığında, başlıca iki grup ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilkine “Primer peritonitler”, ikincisine ise “ikincil peritonitler” denilmektedir. Bu iki peritonit

No Picture

Karın zarı iltihabı (Peritonit) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Karın zarı iltihabı (Peritonit) Faydaları
İç organ katmanı ise karın­da bulunan iç organlan sarar.Bu organlardan bazılan kamın arka duvanna yaslanırken, bazıları duvardan uzakta, boşluğun ortasında yer alır.
KARIN ZARI İLTİHABI (PERİTONİT)
Karın zan