No Picture

Retiküloendotelial Sistem (Res) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Retiküloendotelial Sistem (Res) Faydaları
RES’inin fagositoz yapan hücrelerini şöyle sıralayabiliriz.

1) Bağ dokusunun “Histiosifleri
2) Sinir sisteminin “Mikroglia” denilen hücreleri,
3] Kan içinde bulunan “Mononükleer” hücreler,
4] Kemik iliği, dalak,