No Picture

SOL VENTRİKÜL (SOL KARINCIK) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

SOL VENTRİKÜL (SOL KARINCIK) Faydaları
İkinci deliğin adı ise “Aorta deliği”dir. Bu koninin iç ve dış yan olmak üzere iki duvarı vardır, tç yan duvarı ” Septum interventrikülare”yi oluşturur. Sol ventrikülün tabanında iki delik bulunur.
SOL VENTRİKÜL (SOL KARINCIK): Tepesi

No Picture

SOI ATRİUM: (SOL KULAKÇIK) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

SOI ATRİUM: (SOL KULAKÇIK) Faydaları

SOI ATRİUM: (SOL KULAKÇIK): Sol
atrium, sağ atriuma oranla daha küçüktür. İç yan duvarı

septum interartrialeyi oluşturur. Bu deliklerin her birine birer pulmoner vena açılır. Bu odacığm da altı duvarı bulunur. Arka duvarında ise dört