No Picture

TİFO (TYPHOID FEVER)

Şubat 22, 2014 admin 0

TİFO (TYPHOID FEVER)
Salmonella enfeksiyonları ishalle seyreden enteritler olduğu halde tifo sistemik bir hastalıktır. Kanalizasyon atıklarıyla kirlenmiş sulardan tutulan kabuklu hayvanlar, önemli infeksiyon kaynağıdır. Salmonella bakterileri çevremizde yaygın olarak bulunmakla birlikte her salmonnella enfeksiyonu tifoya neden olmaz.