ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Çok çeşitli terimlerle tanımlanan alternatif tıp (tamamlayıcı, bütünleştirici ve konvansiyonel olmayan), konvansiyonel tıpta (tıp camiasında uygulanan ya da kabul edilen) yer almayan tedavi uygulamalarını içerir. Bu tedavilerin çoğu, güvenliliği ve etkililiği belirleyen bilimsel araştırmalarla desteklenmiyor.

Bazı alternatif tedavilerin tehlikeli yan etkileri vardır. Ayrıca konvansiyonel tıbbi tedavi yerine alternatif tedavi uygulanması, hastaların bilimsel dayanağı olan tedavilerden yararlanma şansını geciktirebilir ya da kaybettirebilir. Yüksek dozda vitamin ve bitkisel ilaç kullanan ya da şiropraktöre başvuranlardansanız, dünyanın her ülkesine yayılmış hastalığı önlemek ya da çeşitli hastalıkları tedavi etmek için alternatif tıptan yararlanan milyonlarca kişinin arasında yer alıyorsunuz. Batılı ülkelerde tıbbi uygulamaların büyük çoğunluğunun konvansiyonel olmasına karşın, tüm dünyada sağlık hizmetlerinin yaklaşık %70 ya da %90 ı alternatif gelenekler ve uygulamalarla sağlanıyor.

Yüzlerce farklı felsefe ve işlemi dışlayan alternatif tedaviler genellikle, ideolojik kökenlidir

Amerikalılar alternatif tıp pratisyenlerini 1990 yılında 427 milyon kez ziyaret ederken, 1997 yılında bu sayı %47 artışla 629 milyona yükselmiştir. 1997 yılında alternatif tedavi için harcanan miktar (sigorta kapsamı dışında) 27 milyar dolardır.

Bu miktar, 1997 yılında ABD de tüm hekim ziyaretlerinde harcandığı hesaplanan miktarla (sigorta kapsamı dışında) neredeyse aynıdır.

BAZI ALTERNATİF TEDAVİ TİPLERİ:

Akupunktur: Vücudun belirli noktalarına tedavi amacıyla iğne batırılması; vücuttaki anatomik akupunktur noktalarını uyarmak için ısı, basınç ya da elektromanyetik enerjiyi de içerebilir.

Aromaterapi: Çiçek, yaprak, bitki sapı, meyve ve köklerden elde edilen uçucu yağın tedavi amacıyla kullanılması.

Şiropraktik: Omurgadaki bozuklukların hastalığın temel nedeni olduğu düşüncesine dayanır; omurga üzerinde elle yapılan işlemleri ve girişimleri kapsar.

Folk tıp: Belirli bir topluluğun ya da etnik/kültürel grubun inançlarına, gelenekve göreneklerine dayanan tıbbi tedavidir.

Bitkisel tıp: Belirtileri tedavi etmek ve sağlıklı olmak için bitkilerin çeşitli bölümlerinin kullanılması; bitkilerin tıp tarihinde uzun bir öyküsü vardır, ancak yıllar önce etkili olduğu kanıtlanmış birçok bitkinin yerini daha etkili sentetik bileşikler aldı; ABD Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration: FDA) günümüzde bitkisel ürünlerle ilgili bir işlem yapmıyor. Üretici ve dağıtıcılar FDA nın onayı olmadan sağlıkla ilgili belirli iddialarda bulunamadığından, bu ürünler sadece besin ekleri olarak pazarlanabiliyor.

Homeopati: Yalnızca vücutta iyileşmeye yönelik yanıtı uyarmak amacıyla kullanılan bitki, hayvan ve mineral kökenli ilaçlar.

ALTERNATİF TEDAVİLERLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR:

Güvenlilik ve etkililik: Ürün ya da uygulama hiçbir zarara yol açmamalı ve istenilen yararı sağlamalıdır. Herhangi bir alternatif ya da tamamlayıcı tedavinin güvenliliği ve etkililiğiyle ilgili özel bilgiler verilebilmelidir.

Alternatif tıp pratisyeninin uzmanlığı: Herhangi bir alternatif tıp pratisyeninin eğitimi, niteliği ve yeteneği yakından araştırılmalıdır. Alternatif tıp, konvansiyonel tıp kadar iyi düzenlenmemiştir.

Hizmetin kalitesi: Sunulan hizmetin tıbbi güvenlilik ve bakım standartlarına uygun olup olmadığını belirleyin; bu konuyla ilgili devlet ya da yerel idareler ve tüketici kuruluşlarıyla temas kurun; pratisyeni muayenehanesinde, klinikte ya da hastanede ziyaret edin; ve bu hizmetten yararlananlarla görüşün.

Maliyet: Birçok alternatif tedavi sigorta kapsamı dışında kaldığından, bu tedavilerin maliyetini diger pratisyenlerin uygulama maliyetiyle karşılaştırın ya da hekim birliklerine danışın.

Hekiminize danışın: Her tip tıbbi tedaviyi doktorunuzla tartışın. Doktorunuzun sizi daha etkili biçimde tedavi edebilmesi ve tedavi etkileşimlerini önleyebilmesi için daha önce uygulamış olduğunuz ya da halen uyguladığınız konvansiyonel ve alternatif tedavileri bilmesi gerekir.

Kaynak: JAMA 1998, 280:18

 

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.