Ayakta tedavi yapan kuruluşlar yeniden düzenlendi

Ayakta tedavi yapan kuruluşlar yeniden düzenlendi

Bekleme amaçlı kullanılacak orta koridorun genişliği en az üç metre olacak. mükerrer sayısında yayımlandı. Tıp merkezlerinin zorunlu tıbbi hizmet birimlerinin özelliklerini tanımlayan yönetmelik değişikliğine göre, her poliklinik odası başına en az dört metrekare bekleme salonu olacak.
Yapılan son değişiklikle ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarının sahip olması gereken fiziki özelliklere bazı yenilikler getirildi.
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 5
Bekleme salonlarıyla bağlantılı bay ve bayanlar için ayrı tuvaletler bulunacak.
Tıp merkezlerinde, faaliyet izin belgesinde kayıtlı klinik uzmanlık dalları için yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan poliklinik muayene odası ayrılacak.
Muayene odasında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanımla hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo yer alacak.
Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde, ayrı bir tuvalet ve lavabo bulunması gerekecek.
Efor tek hekim ise kardiyoloji poliklinik odası ile bağlantılı olacak.
Cerrahi uygulama yapacak tıp merkezlerinde ameliyathane bulunacak. Ameliyathanelerde yarı steril, steril ve tam steril alanlar oluşturulacak.
Steril koridorda en az bir ameliyat salonu, uyandırma (postoperatif) ve hazırlama (preoparatif) odası bulunacak. Ameliyat salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası yer alacak.
Ameliyathanenin duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temizlemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılacak.
Ameliyathane sterilizasyon şartlarını taşıyacak ve ameliyathane salonları tam steril olacak. Ameliyathane salonlarında toz ve mikrop barındıracak girinti çıkıntılar bulunmayacak.
Ameliyathane salonlarının kullanım alanı en az 30 metrekare, kısa kenarı en az beş metre olacak. Ameliyathanenin net kullanım alanı içinde kolon ve benzeri hareket kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna engel bir durum olmayacak.

Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliği her noktada en az üç metre, ameliyathane kısmındaki koridor genişliği en az iki metre olacak.
Ameliyathane alanı, hepafiltreli hijyenik klima sistemi veya muadili bir sistemle iklimlendirilecek ve havalandırılacak.
Tıp merkezlerindeki gözlem ünitesi, yatak başına en az dokuz metrekare alanı olan, en fazla sekiz gözlem yatağı bulunan, yataklar arası uygun biçimde ayrılabilen, içinde lavabosu ile hemşire istasyonu bulunan ve asgari tıbbi malzeme, donanım ve ilaçların bulunduğu özellikleri taşıyacak.
Kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan tıp merkezlerinde acil ünitesi bulunacak. Acil ünitesi; personel ve tıbbi cihaz donanımı, gerekli ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecek ve hizmetin 24 saat kesintisiz sunulması sağlanacak şekilde yapılandırılacak.
Acil ünitesi, en az bir muayene ya da müdahale odası, bir enjeksiyon ya da pansuman odası ve bir gözlem odasına sahip olacak.
Tıp merkezlerinde tabip tarafından istenilen tetkik ve tahliller için en az bir numune ya da kan alma odası ile merkezi sterilizasyon ünitesi de bulunacak.
Tıp merkezlerindeki merdivenler döner merdiven olmayacak ve sedye ile hasta çıkarabilecek genişlikte olacak.
Tıp merkezleri merkezi sistemle ısıtılacak, tıbbi ve evsel atıklar için ayrı ayrı çöp mahalleri oluşturulacak.
Resmi Gazete’nin 9 Mart 2000 tarihli sayınında yayımlanan yönetmeliğe göre açılan kuruluşlar, 31 Aralık 2009 tarihinden itibaren, en geç 4 yıl içinde bina şartları ve fizik mekânlarını yeni yönetmeliğe göre oluşturarak, ruhsat alacak.
Doktor sayısında yapılacak artışlarda sağlık kurumlarının planlanması hükümlerine uyulacak. Dört yılın sonunda ruhsat almayan sağlık kuruluşlarının uygunluk belgeleri iptal edilecek.
İşleteni doktor olmayan merkezler güzellik salonuna veya doktor olan sorumlu müdür çalıştırmak şartıyla polikliniğe dönüştürülebilecek.
Bir önceki Cinsel isteksizliğin çareleri başlıklı konumuzda cinsel isteksizlik, erken boşalıyorum ve erken boşalıyorum ne yapabilirim hakkında bilgiler sunulmuştu.

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.