En sık görülen baş ağrısı türü migren

En sık görülen baş ağrısı türü migren

Uzmanlara göre migren toplumda görülen en sık baş ağrısı türlerinden biri. Değişik çalışmalarda farklı rakamlar çıkmasına rağmen yaklaşık olarak toplumda yüzde 10 – 15 civarında kişide migren ortaya çıkabiliyor.
VKV Amerikan Hastanesi Nöroloji Bölümü doktorlarından, Dr. Bu bozukluk belli bir süre devam ettikten sonra dönemini tamamlar ve iz bırakmadan düzelir. Ari Boyacıyan’a göre migren esas olarak beyinde hücresel düzeyde fonksiyonel bir bozukluktan kaynaklanıyor

Migrenin süresi klasik olarak 3-72 saat civarında olmaktadır. Aslında beyinde hücresel düzeyde bir bozukluk başlamakta. Bu bozukluğun neticesinde beyin damarları ve beynin etrafını saran zarlar etkilenmekte. Bunu neticesinde de şiddetli zonklayıcı ağrı ortaya çıkmaktadır. Çoğu zaman ağrının bir periyod halinde gelişen bir hastalık zaman zaman ağrı dışındaki belirtilerle de kendini gösterebilmektedir.
Migren genel olarak klinik planda auralı migren ve aurasız migren olarak ayrılmaktadır. Bunun dışında daha nadir görülen oftalmik migren, hemiplejik migren, komplike migren gibi türleri de vardır.
Migrenin belirtileri ve sebepleri neler?
En önde gelen belirti zonklayıcı baş ağrısıdır. Bunu genellikle bulantı ve kusma eşlik eder. Eş zamanlı olarak ses ve ışık hassasiyeti, koku hassasiyeti ve bu ana belirtilerle birlikte ikincil olarak gelişen otonomik bozukluk belirtileri gelişir. Uyku hali, açlık hissi, esneme, gaz birikim, geğirme, baş dönmesi. Öncül veya eşlik eden belirtilerden olabilir.
Migrenin temel olarak sebebi bilinmemektedir. Ancak yukarıda sözü edilen peşi sıra bozuklukların birbirini tetiklediği bilinmektedir. Başlangıç hücresel düzeydeki mekanizmalarla olmaktadır. Bu düzeyde biriken bazı inflamatuar maddeler başka reaksiyonları tetiklemekte. Beyin hücrelerinin ve bazen de kan damarlarının işlevleri bozulabilmektedir. Bütün bunları izleyerek de genellikle baş ağrısı ortaya çıkmaktadır.

Migrene nasıl tanı konur?
Baş ağrısı genel bir başlık olduğu için bunu alt gruplarından biri migren olmaktadır. Baş ağrısı büyük başlığı altında migren dışında bir çok hastalık vardır. Örneğin küme tipi baş ağrısı, dolaşım bozuklukları, beyin tümörleri, beyin kanamalarında baş ağrısı büyük başlığı altında irdelenebilecek hastalıklardandır.
Migrene tanı genellikle öykü özelliklerine dayanılarak konur. Çünkü atak sırasında yapılabilecek bazı özel laboratuar tetkikleri dışında migren hastalığının ortaya koyabilecek bir tetkik yoktur. Çoğu zaman olmayana ergi yöntemiyle diğer hastalıklar dışlanmak yöntemiyle tanı konur.
Migren, hastaların yaşamlarını nasıl etkiler?
Migren aslında önemli bir toplumsal sorundur. Migren hastalığının neden olduğu iş gücü ve üretim kaybı yüksek oranlardadır. Hastanın kendisi açısından da yoğun ağrılı ve diğer ek belirtilerin olduğu dönemler yoğun sıkıntı verici düzeydedir ve çoğu zaman yatarak istirahatı gerektirir.
Migren atakları yukarıda anlatılan mekanizma ile ortaya çıkar. Auralı migrende genel olarak 1 saat civarında süren öncül belirti olup, bunu izleyen baş ağrısı gelişir. Aurasız migrende ise genellikle öncül belirti ortaya çıkmaz ve baş ağrısı daha uzun sürer. Migren ataklarının sıklığı ve şiddeti hastadan hastaya büyük değişkenlik gösterebileceği gibi aynı kişide değişik dönemlerde sıklık ve şiddet değişkenlikleri görülebilir. Hayat boyu ancak birkaç kez migren tipi ağrısı olan insanlar olduğu gibi hemen her gün migren ağrısı ile yaşamak zorunda kalan olgularla vardır. Migren ağrısı sırasında kişi genellikle sessiz ve karanlık bir ortamda yatmayı tercih eder. Atak döneminde olduğu için bu dönemi kırmakta kullanılan ilaç uygulamaları yardımcı olur.
Migren tedavisi asıl olarak iki başlıkla irdelenebilir;
– Atak tedavisi: Şiddetli ağrı sırasında uygulanacak ilaçlar ve yardımcı yöntemler.
– Koruyucu tedavi: Ağrı olmaksızın uygulanan ağrıyı önleyici ilaçlar ve yöntemler.
Bir önceki Beyin kanamasına neden olan 3 gen bulundu başlıklı konumuzda anevrizma hastalığı, beyin cerrahisi ve beyin kanaması hakkında bilgiler sunulmuştu.
Bakılanlar: bas agrisi uyku hali ve unutkalik, hemeplejik rahatsızlık, kulak agrisi kusma bas agrisi kokuya hassasiyet, ses ve ışık hassasiyeti, şiddetli baş ağrısı ve uyku hali

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.