No Picture

Astımın Ruhsal Boyutu Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Astımın Ruhsal Boyutu Faydaları

Astımın ruhsal boyutu
Astım krizinin ortaya çıkmasında ruhsal etkenlerin rolü artık kabul edilmiştir. Bu alanda yapılmış bazı çalışmalar histerik ve dengesiz kişilerde daha fazla astım görüldüğünü ortaya koymuştur. Daha yeni bazı

No Picture

Ankilozan Spondilit Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Ankilozan Spondilit Faydaları
Hastalık omurga yan bağlarının kalınlaşmasına, omurlar arası eklemlerin kaybolmasına ve sonunda omurlar arası disklerin yok olmasına neden olur. Daha çok sırt-bel ve daha ender olarak boyun-sırt geçişlerindeki omurların eklemlerinde başlar; bu

No Picture

TOLERANS Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

TOLERANS Faydaları
Genellikle organizma immün sisteminin ana rahminde iken karşılaştığı maddeleri kendi Öz maddesi gibi saymakta ve buna tolerans göstermektedir. Antijenlerin çoğu da protein yapısında olduğuna göre organizma nasıl oluyor da kendi proteinlerini yabancı proteinlerde ayırt edebiliyor? Nasıl oluyor da kendi proteinlerine

No Picture

Akciğer Zarı İltihabı Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Akciğer Zarı İltihabı Faydaları

Akciğer zarı iltihabı genellikle akciğerde verem, emboli ya da apse gibi bir enfeksiyon süreci sonucunda gelişir.Akciğer zarı iltihabının en kesin tanı yöntemi zar boşluğuna iğneyle girerek (torasentez) burada sıvı bulunup bulunmadığını

No Picture

FLEBİT-TROMBOFLEBİT- FLEBOTROM-BOZ Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

FLEBİT-TROMBOFLEBİT- FLEBOTROM-BOZ Faydaları
İltihaplanmış olan damar bölgesinde daima bir pıhtı, yani trombüs geliştiğinden, olaya daha çok “Tromboflebit” denilmektedir. İltihabın, pıhtı olayını izlemesi durumuna “Flebotromboz” denilmektedir. Bazı durumlarda ise önce pıhtı olayı gelişir, daha

No Picture

KALP PİLİ ( KARDİAK PEYSMEYKIR) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

KALP PİLİ ( KARDİAK PEYSMEYKIR) Faydaları
Elektriksel boşalmaları sağlayan, aygıtın içine yerleştirilmiş olan küçük bir pildir. Bu aygıt kalbi kasılmaya yönelten elektriksel boşalmalar yaratmakta ve bu boşalmaları da “Kate-ter”denilen bir kordon aracılığıyla kalbe göndermektedir.
KALP PİLİ

No Picture

MİYOKARD İNFARKTÜSÜ Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

MİYOKARD İNFARKTÜSÜ Faydaları
Miyokard infarktüsü % 80 vakada kendisini göğüs ortasındaki şiddetli, sıkıştırıcı bir ağrı ile belli eder. Miyokard infarktüsü sıklıkla koroner damarların atheroskleroz sonucu daralma ya da tıkanmalarına bağlıdır. % 20 vakada ise ağrı ortaya

No Picture

MİTRAL DARLIK Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

MİTRAL DARLIK Faydaları
Hastalık ilerledikçe, yani mitral kapağın darlığı ilerleyip sol ventriküldeki basınç yükseldikçe kalp yetmezliği gitgide ağırlaşır. Hastalarda çarpıntı, kan öksürme, yorgunluğa dayanıksızlık gibi belirtiler gelişir.
MİTRAL DARLIK: Mitral

No Picture

EKOKARDİOGRAFİ Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

EKOKARDİOGRAFİ Faydaları

EKOKARDİOGRAFİ: Kalbe, çok kısa dalgalı ve yüksek frekanslı ses dalgaları gönderilmektedir. Yansı-

yan bu dalgalar özel bir aygıt tarafından kaydedilmektedir. “Ultrasound” denilen bu ses dalgaları, kalbe ulaştıktan sonra geriye yansımaktadırlar. Bu ses

No Picture

MİYOKARD (KALP KASI) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

MİYOKARD (KALP KASI) Faydaları
Kalp kası, yani miyokard, kan dolaşım sisteminin itici gücünü oluşturmaktadır. Kalp kası başlıca üç bölümde incelenebilinir. Bunlar “Atrium kasları” “Ventrikül kasları” ve kalp kasının kasılmasını sağlayan biyoelektriksel akımları ileten özel