Hasta memurlar doktorlardan şikâyetçi

Hasta memurlar doktorlardan şikâyetçi

2007 yılında 103 bin 690 sağlık personeline hasta hakları konusunda eğitim verildi, 365 bin 672 vatandaş da eğitim çalışmalarıyla hasta hakları konusunda bilgilendirildi.
Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımladığı istatistikî araştırmaya göre, hasta hakları birimlerine 2004 ve 2005 yıllarında toplam 35 bin 457, 2007 yılında da 78 bin 633’e kişi başvurdu. En fazla başvuruyu kamu çalışanları yaparken, erkekler kadınlara göre sağlık hizmetlerinden daha fazla şikâyet etti.
Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, geçen yıl hasta hakları birimlerine başvuranların yüzde 51’i doktorlardan şikâyetçi oldu. 2007 yılında yapılan bu başvurulardan 65 bin 844’ü yerinde çözülürken, geri kalan başvurular ilgili kurullarda görüşüldü

2008 yılında hasta hakları birimlerine başvuranların toplam sayısı 87 bin 562 olarak gerçekleşti. Bu başvurulardan yüzde 84’ü yerinde çözülürken yüzde 16’sı kurullarda görüşüldü. Hasta hakları birimlerine başvuruların yüzde 55’i erkeklerden, yüzde 45’i de kadınlardan geldi.
Şikayette bulunanlardan yüzde 31’ini, 41 yaş ve üzerindekiler oluştururken, bunu yüzde 22 ile 26-30 yaş, yüzde 19 ile 31-35 yaş, yüzde 15 ile 36-41 yaş, yüzde 13 ile 25 yaş ve altındaki grup takip etti. Eğitim durumuna göre en fazla başvuruyu yüzde 36 ile lise mezunları yaptı, bu grubu ilköğretim ve üniversite mezunları izledi.
En çok başvuru memurlardan
Çalıştıkları alanlara göreyse en fazla şikâyet başvurusu yapanlar yüzde 19 ile kamu personeli oldu. Bunu yüzde 18’le ev hanımları ve serbest meslek sahipleri izlerken, en az şikâyet başvurusunu ise yüzde 5 ile işsizler yaptı.
2008 yılı boyunca hastanelerde en fazla şikâyet edilen birim poliklinikler oldu. Toplam şikâyetlerin yüzde 45’i poliklinik hizmetleri için yapıldı. Acil ve ilk yardım hizmetleri yüzde 16 ile en fazla şikâyet edilen ikinci hizmet birimi olarak belirlendi. Halkla ilişkiler ve iletişim hizmetleri ile yatak, yemek ve barınma gibi otelcilik hizmetleri yüzde 2 ve yüzde 1 ile en az şikâyet edilen birimler oldu.

Hasta hakları birimlerine yapılan başvuru konuları içinde ilk sırayı yüzde 45 ile “hizmetten genel olarak faydalanamama” şikâyeti aldı. “saygınlık ve rahatlık görememe” şikâyeti tüm şikayetlerin yüzde 27’sini oluştururken, bunu yüzde 6 ile “bilgilendirilmeme” şikayeti izledi.
Hastalar doktorlardan şikâyetçi
Hastaların en fazla şikâyet ettikleri personel yüzde 51 ile doktorlar oldu. Doktorlardan sonra en fazla, yüzde 11 ile hemşireler, yüzde 9 ile sekreterler ve güvenlik personeli, yüzde 6 ile diş hekimleri, yüzde 3 ile başhekimler, yüzde 1 ile de başhekim yardımcıları şikâyet edildi.
Hasta hakları başvurularının yüzde 15’i kapsam dışı olarak değerlendirilip işleme konmazken, şikâyetlerin yüzde 54’ünde hasta hakları ihlali olmadığı, yüzde 18’inde de hasta hakları ihlali bulunduğu sonucuna varıldı.
2008 yılına ilişkin hazırlanan bu istatistik, hasta hakları ihlallerinin yüzde 59’unun çalışanlardan, yüzde 23’ünün sistemin işleyişinden, yüzde 13’ünün ise teknik konulardan kaynaklandığını ortaya koydu.
Hasta hakları ihlallerinin yüzde 5’lik kısmını ise adli konular oluşturdu.
Bir önceki Saçınızdaki sorunlar ekonomik krizden olabilir başlıklı konumuzda ekonomik kriz, kaygı ve kepek hakkında bilgiler sunulmuştu.

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.