SEKER HASTALIGINA BAGLI BARSAK RAHATSIZLIKLARI

SEKER HASTALIGINA BAGLI BARSAK RAHATSIZLIKLARI
Yiye­ceklerin mideden barsaga doğru hareketlerindeki dü­zensizlik, şeker hastalığının kontrolünü çok güç hale ge­tirmektedir. Zaman içinde, mi­de gevşek bir torbaya ben­zemeye başlar ve giderek genişler. Periyodik olarak büyük miktarlarda sıvı ve bir, hatta iki gün önce yen­miş, kısmen sindirilmiş ye­mekleri çıkarabilirsiniz. Metoklopramid denilen bir ilaç, bu rahatsızlı­ğın tedavisinde zaman za­man etkili olmaktadır.

Sinir hasarının esas yeri barsaklar olduğunda, barsa­ğın itici hareketi zayıflar. Uzun süren şeker hasta­lığı, midenin ve barsak siste­minin geri kalanının kas et­kinliğini denetleyen sinirlerin fonksiyonunda azalmayla sonuçlanabilir.

Şeker hastalığına bağlı gastroparezi denilen bir du­rum ortaya çıkar ve midede-ki karıştırma ve itme faaliye­tini azaltır
ls­hal geceleri ortaya çıkma eğilimindedir ve anüs çevre­sindeki kas halkasının his ve işlevinin zayıflaması nede­niyle uyku sırasında dışkıyı tutamama söz konusu olabi­lir. Bir miktar emilim bozuk­luğu görülebilir, ama aynı zamanda ortaya çıkan aşırı bakteri artışının, tropik ol­mayan sprunun ya da pank­reas yetmezliğinin de sonu­cu olabilir.

Bazı durumlarda, periyo­dik (her ay 1 hafta gibi) anti­biyotik tedavisi ishali kontrol altına alır. Bu, hareketleri zayıflayan ince barsaktaki aşırı bakteri büyümesinin rahatsızlıktan sorumlu ol­duğunu düşündürür.

Başka zamanlarda, ishal barsağa giden sinirlerdeki fonksiyon zayıflamasının sonucu olabilir. Zaman zaman, bu durumda klonidin denilen bir ilaç etkili olmak­tadır.

 

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.