No Picture

Atrial Septal Defekt

Şubat 22, 2014 admin 0

Atrial Septal Defekt

Genellikle uzun yıllar hiçbir belirti vermez. Bu tip hastalarda, ancak tesadüfen başka bir nedenle doktora gidildiğinde, dikkatli bir muayene sırasında kalpte üfürümün ve bazı ek seslerin duyulması ile kuşkulanılır. Bu olay yıllar içinde akciğere giden kanın artmasına bağlı olarak akciğer damarlarında ve

No Picture

Ventrikuler Septal Defekt

Şubat 22, 2014 admin 0

Ventrikuler Septal Defekt
İnterventriküler septal defekt olarak da adlandırılan VSD doğumsal bir kalp hastalığıdır. VSD çocuklarda yetişkinlere göre daha sık olarak gözlenmektedir. Sıklıkla da doğumdan itibaren gözlenir. Çoğu çocukta açıklık çok küçüktür, hrehangi bir şikayete neden olmaz ve

No Picture

İNTER ATRİAL SEPTAL DEFEKT (İASD) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

İNTER ATRİAL SEPTAL DEFEKT (İASD) Faydaları
Oval deliği iki yapraklı bir zar tam olmamak üzere örtmüştür. Bu çukurcuğun içinde ise sağ atrium ile sol atriumu birbirine birleştiren ve “Oval delik” denilen bir delik bulunur. Aslında bu delik tamamen açık değildir. Çocuk doğduktan bir süre sonra bu

No Picture

VSD, VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

VSD, VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT Faydaları

ÎNTERVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT: İnter ventriküler septal defekt (Vsd), çocuklardaki doğumsal kalp hastalıkları arasında en sık rastlananıdır. Aynen interatrial septal defektte olduğu gibi, büyük kan dolaşımına