No Picture

Albümin

Şubat 22, 2014 admin 0

Albümin
Sağlıklı yetişkin karaciğerinde günde 12-14 gram kadar albümin sentezi yapılır. Normal Değerler : 3.5-5.5 g/dL

Açıklama : Albümin karaciğerde sentezlenen bir protein türevidir. Sağlıklı bir kişide albümin düzeyinin biraz yüksek ya da düşük çıkması da klinik bir önem taşımaz. Sağlıklı

No Picture

Alkalen Fosfataz – Alp

Şubat 22, 2014 admin 0

Alkalen Fosfataz - Alp
Normal Değerler : 30-1 20 U/L

Açıklama : Vücutta neredeyse bütün dokularda bulunan ama ne iş yaptıkları tam anlaşılamamış bir enzimdir. Safra yollarındaki tıkanma sonucu ALP değerleri yükselir. Yine doğuma yakın gebelerde de plasenta tarafından sentezlendiğinden ALP değerleri

No Picture

Amilaz

Şubat 22, 2014 admin 0

Amilaz
Normal Değerler : 60-180 U/L

Açıklama : Amilaz pankreas, tükürük bezleri ve bazı tümörlerden (örn. Ayrıca karın ağrısıyla ortaya çıkan bazı acil hastalıklarda, şiddetli şeker komasında, kabakulakta, morfin enjeksiyonundan sonra da amilaz düzeyleri bir miktar yükselebilmektedir.

Azaldığı Durumlar :

No Picture

ASIT FOSFATAZ

Şubat 22, 2014 admin 0

ASIT FOSFATAZ
Bu amaçla prostatik asit fosfataz denilen fraksiyonu ölçülür. Normal Değerler : 0-5.5 U/L

Açıklama : Esas olarak prostat, karaciğer, kemik ve bazı kan hücrelerinde bulunmaktadır. Normalde asit fosafataz kanda pek az miktarda bulunur.

Artığı Durumlar : Özellikle prostat

No Picture

BILIRUBIN

Şubat 22, 2014 admin 0

BILIRUBIN
Bu aksamalar; kırmızı kan hücrelerinde aşırı yıkım, karaciğer hastalıkları ve safra yolu tıkanıklıklarıdır. Karaciğerde bu işleme maruz kalmış bilirubine direk, henüz işlem görmemiş bilirubine ise indirek bilirubin denilir.

Artığı Durumlar : Bu sistemin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek

No Picture

FOSFOR

Şubat 22, 2014 admin 0

FOSFOR
Kan düzeyi kan kalsiyum ve kan pH değişimlerinden etkilenmektedir. Vücuttaki fosforun %85 kadarı kemikte fosfat formunda depolanır. Kalsiyumda olduğu gibi bağırsaktan emilimi, idrarla atılımı ve hücre içine toplanması ya da hücreden bırakılması gibi düzenlemelerle kan düzeyi ayarlanmaktadır.Yine kalsiyum gibi parathormondan

No Picture

Glukoz (kan şekeri)

Şubat 22, 2014 admin 0

Glukoz (kan şekeri)
Normal Değerler : 75-115 mg/dL

Açıklama : Şeker hastalığı tanısı için 12-14 saat açlıktan sonra kan glukozu ölçülür. Yine yüksekse yemekten tam 2 saat sonra yeniden ölçülür. Yüksekse test tekrarlanır. Bu da yüksekse glukoz tolerans testi

No Picture

Hemoglobin Ve Hematokrit

Şubat 22, 2014 admin 0

Hemoglobin Ve Hematokrit
Hematokrit ise kırmızı kürelerin kan içerisindeki yüzdesini gösterir. Hemoglobin kırmızı kürelerde bulunan ve temel olarak oksijenin taşınmasından sorumlu maddedir. Genellikle hematokrit değeri hemoglobin değerinin üç katıdır. Hemoglobin ve hematokrit bebeklerde, gebe

No Picture

MAMOGRAM

Şubat 22, 2014 admin 0

MAMOGRAM
Mamografi, meme kanserlerini hala tedavi edilmeleri imkan dahilinde olan bir devrede tanımlayarak hayat kurtarır. En iyisi mamografi taramasını, doktor muayenesi ve kendinizin düzenli olarak yapacağınız kontrollerle birlikte götürmektir.

Tıp mesleğinde, kadının düzenli mamogram yaptırmaya başlaması

No Picture

Psa (prostat Spesifik Antijen)

Şubat 22, 2014 admin 0

Psa (prostat Spesifik Antijen)
Tüm yetişkin erkeklerin kanlarında az miktarda saptanabilir. PSA (prostat spesifik antijen = prostate specific antigen) testi; erkeklerde serumdaki PSA miktarını ölçen testtir. PSA, erkeklerde bulunan prostatın epitel hücrelerinde bulunan glikoprotein (şeker ekli protein denilebilir) yapıda bir

No Picture

Transaminazlar

Şubat 22, 2014 admin 0

Transaminazlar
Normal Değerler : Aspartat (AST, SGOT) : 0-35 U/L
Alanin (ALT, SGPT) : 0-35 U/L

Açıklama : Transaminazlar karaciğer hücrelerinde bulunan enzimlerdir. Genellikle bu enzimlerin kan seviyeleri karaciğer hasarının şiddetini yansıtır.ALT karaciğere daha özgül iken, AST kalp ve iskelet kası harabiyetinde de

No Picture

Üre

Şubat 22, 2014 admin 0

Üre
Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede önemli bir ölçüttür. Ancak böbrek fonksiyonları dışında vücuttaki azot yükü, günlük sıvı alımı ve idrar akım hızından da etkilendiğinden tek başına karar verdirici değildir.

Artığı Durumlar : Böbrek fonksiyon bozukluğu dışında kalp yetmezliği, tuz ve su alımındaki

No Picture

Ürik Asit

Şubat 22, 2014 admin 0

Ürik Asit
Eklem sıvılarında ürik asit kristallerinin birikimiyle oluşan ağrılı hastalığa GUT hastalığı denilir. Bu dokular özellikle eklem sıvıları ve böbreklerdir. Normal Değerler : Erkek : 2.5-8.0 mg/dL
Kadın : 1.5-6.0 mg/dL

Açıklama : Ürik asit, vücudun genetik yapı taşları olan DNA ve RNA

No Picture

Babalık Tayini (dna Testi)

Şubat 22, 2014 admin 0

Babalık Tayini (dna Testi)
E. Babalık tayini, yalnız Türkiye nin meselesi değil. Phillip in verdiği rakamlara göre: İngiltere nin güney doğusunda bir kasabadaki 300 kadın arasında yapılan kan testi sonucunda çocukların yüzde 30 unun taramada kan örnekleri alınan babalara ait olmadığı tespit

No Picture

LOMBER PONKSİYON

Şubat 22, 2014 admin 0

LOMBER PONKSİYON
BOS, ventriküllerden aşağı doğru, omurilik çevresindeki alana akar. Lomber (lumbar) ponksiyon, hekimlerin beyin-omurilik sıvısı (BOS) örneği elde etmek için başvurdukları bir girişimdir. Böylece gerekli olduğunda ilaç BOS a serbestçe geçerek beyne ve omuriliğe ulaşabilir.

LOMBER PONKSİYON

No Picture

MAMOGRAFİ MENOPOZ ÖNCESİNDE ÖNERİLMİYOR

Şubat 22, 2014 admin 0

MAMOGRAFİ MENOPOZ ÖNCESİNDE ÖNERİLMİYOR
Oysa mamografinin tehlikeleri ve etkinliği ile ilgili Batıda önemli bir bilimsel literatür oluşmuş durumdadır ve bu konuda faaliyet gösteren azımsanmayacak sayıda kadın grubu vardır. ABD’de ve Türkiye’de, 40 yaş-üstü