No Picture

TIKANMA TABLOSU NEDİR? Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

TIKANMA TABLOSU NEDİR? Faydaları

Sub-oklüsiv” tıkanma tablosu nedir?
“Sub-oklüsiv” tablo, gaz ve sıvıların geçebildiği, ama katı maddelerin geçe­mediği tam olmayan bağırsak tıkanmasıdır. . . . Mekanik bağırsak tıkanmalarında bu durumun hemen ardından tam tıkanma gelişir.

No Picture

Su ve Tuz Yitimi Nasıl Gerçekleşir? Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Su ve Tuz Yitimi Nasıl Gerçekleşir? Faydaları
Birinci durumda bağırsak kanalı salgılarında bulunan su ve elektrolitlerin ( sodyum , potasyum , klorür vb) geri emiliminin bozulması sonucunda su ve elektrolit yitimi ortaya çıkar, ikinci durumda İse bağırsak duvarının anatomik

No Picture

BAĞIRSAK ASALAĞI HASTALIKLARI Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

BAĞIRSAK ASALAĞI HASTALIKLARI Faydaları
Yapılan taramalar, özellikle sosyoekonomik açıdan geri kalmış böl­gelerde bulunan ilkokul çağındaki ço­cukların yüzde 95′ini aşan bölümünün bu asalakları taşıdığını göstermektedir. Tür­kiye’nin hemen her yerinde askaris ve kılkurduna rastlanır. Tenya gibi bazıları ise

No Picture

ATARDAMAR ANEVRİZMALARI Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

ATARDAMAR ANEVRİZMALARI Faydaları
Bu en­feksiyon öteki atardamarlarda da anev­rizmaya yol açabilir. Frengiye bağlı anevrizmalar genellikle aortun çıkan dalında ve aort yayında oluşur.
ATARDAMAR ANEVRİZMALARI
NEDENLERİ
Anevrizmalar doğumsal ya da

No Picture

Astımda Fizik Egzersizleri Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Astımda Fizik Egzersizleri Faydaları
Fizik egzersizin yol açtığı astım nöbeti özellikle çocukluk yıllarında ağır ve çözülmesi güç bir sorundur.
Fizik egzersizler. Çünkü çocuklar oynama, koşma gibi etkinlikleri­nin sınırlandırılmasını istemezler.
. . Şiddetli egzersiz

No Picture

Astımda Çevreyle İlgili Etkenler Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Astımda Çevreyle İlgili Etkenler Faydaları

Çevreyle ilgili etkenler. Bu durum özellikle büyük kentlerde ve sanayi bölgelerinde, ısı de­ğişimlerinde ya da atmosfer hareketlerinin durgunlaştığı dönemlerde ortaya çı­kar.
. Bazı kişiler, alerjenlerin ve hava

No Picture

ASTIM (BRONŞİYAL ASTIM) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

ASTIM (BRONŞİYAL ASTIM) Faydaları
Kasılmayla birlikte bronş ka­nalını daraltan mukoza şişmesi (ödemi) gözlenir. Organizmaya dışardan gi­ren alerjik nitelikli etkenler dış neden­lere bağlı astıma; enfeksiyonlardaki gi­bi hastanın vücudunda bulunan etken­ler ise iç nedenlere bağlı astıma yol

No Picture

Protozoon nedir Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Protozoon nedir Faydaları
. Özellikle sıcak ülkelerde protozooniann neden olduğu en yaygın hastalık­lar çeşitli biçimleriyle sıtma, amipli dizanteri, tripanozoma enfeksiyonları, uy­ku hastalığı ve Leishmania türlerinin yol açtığı şark çıbanı, kalaazardır.
.
Protozoonlar tek

No Picture

Kronik Aktif Hepatit Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Kronik Aktif Hepatit Faydaları
Bunun sonucunda o bölgede kan basmcı yükselir ve yemek borusu toplardamarlarında genişlemeler (varis), kannboşluğunda sıvı toplanma­sı (asit) gibi bozukluklar ortaya çıkar. Yıkıma uğrayan hücrelerin yerini bağdokunun almasıyla kan dola­şımı engellenebilir. Bu gelişme

No Picture

Akut Sarı Atrofi Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Akut Sarı Atrofi Faydaları
Genellikle kara­ciğer komasına varan çok ağır bir hasta­lıktır. Akut karaciğer yetmezliğine yol açar. Olguların büyük bir bölümü zehirli (toksik) maddelere bağlıdır.
Karaciğerde çeşitli nedenlerle oluşan yaygın doku ölümüdür.
Nedenleri

No Picture

ALFA HİPOİKASİT (TİOKTİKASİT) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

ALFA HİPOİKASİT (TİOKTİKASİT) Faydaları
. Lipoikasit alfa-keto asitlerin oksidatif dekarbok-silasyonu için gerekli enzimin kofaktörüdür; pirioikasitten asetü-CoA, 2- oksoglütarik asitten suksinil – CoA oluşumunda rol alır.
. . .
ALFA HİPOİKASİT

No Picture

Kansızlık Hastalığı Hakkında Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Kansızlık Hastalığı Hakkında Faydaları

Kansızlıkların kalıtsal olduğu anlaşılabilir mi?
Kalıtsal kansızlık hastalıklarına ait ipuçları, özellikle hastanın doğum yeri ve ailesine ilişkin bilgilerde yatar. Laboratuvar incelemeleri ile kansızlığın