No Picture

TIKANMA TABLOSU NEDİR? Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

TIKANMA TABLOSU NEDİR? Faydaları

Sub-oklüsiv” tıkanma tablosu nedir?
“Sub-oklüsiv” tablo, gaz ve sıvıların geçebildiği, ama katı maddelerin geçe­mediği tam olmayan bağırsak tıkanmasıdır. . . . Mekanik bağırsak tıkanmalarında bu durumun hemen ardından tam tıkanma

No Picture

Su ve Tuz Yitimi Nasıl Gerçekleşir? Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Su ve Tuz Yitimi Nasıl Gerçekleşir? Faydaları
Birinci durumda bağırsak kanalı salgılarında bulunan su ve elektrolitlerin ( sodyum , potasyum , klorür vb) geri emiliminin bozulması sonucunda su ve elektrolit yitimi ortaya çıkar, ikinci durumda İse bağırsak

No Picture

BAĞIRSAK ASALAĞI HASTALIKLARI Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

BAĞIRSAK ASALAĞI HASTALIKLARI Faydaları
Yapılan taramalar, özellikle sosyoekonomik açıdan geri kalmış böl­gelerde bulunan ilkokul çağındaki ço­cukların yüzde 95′ini aşan bölümünün bu asalakları taşıdığını göstermektedir. Tür­kiye’nin hemen her yerinde askaris ve kılkurduna rastlanır. Tenya

No Picture

ATARDAMAR ANEVRİZMALARI Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

ATARDAMAR ANEVRİZMALARI Faydaları
Bu en­feksiyon öteki atardamarlarda da anev­rizmaya yol açabilir. Frengiye bağlı anevrizmalar genellikle aortun çıkan dalında ve aort yayında oluşur.
ATARDAMAR ANEVRİZMALARI
NEDENLERİ
Anevrizmalar

No Picture

Astımda Fizik Egzersizleri Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Astımda Fizik Egzersizleri Faydaları
Fizik egzersizin yol açtığı astım nöbeti özellikle çocukluk yıllarında ağır ve çözülmesi güç bir sorundur.
Fizik egzersizler. Çünkü çocuklar oynama, koşma gibi etkinlikleri­nin sınırlandırılmasını istemezler.
. .

No Picture

Astımda Çevreyle İlgili Etkenler Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Astımda Çevreyle İlgili Etkenler Faydaları

Çevreyle ilgili etkenler. Bu durum özellikle büyük kentlerde ve sanayi bölgelerinde, ısı de­ğişimlerinde ya da atmosfer hareketlerinin durgunlaştığı dönemlerde ortaya çı­kar.
. Bazı kişiler, alerjenlerin

No Picture

ASTIM (BRONŞİYAL ASTIM) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

ASTIM (BRONŞİYAL ASTIM) Faydaları
Kasılmayla birlikte bronş ka­nalını daraltan mukoza şişmesi (ödemi) gözlenir. Organizmaya dışardan gi­ren alerjik nitelikli etkenler dış neden­lere bağlı astıma; enfeksiyonlardaki gi­bi hastanın vücudunda bulunan etken­ler ise iç nedenlere

No Picture

Protozoon nedir Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Protozoon nedir Faydaları
. Özellikle sıcak ülkelerde protozooniann neden olduğu en yaygın hastalık­lar çeşitli biçimleriyle sıtma, amipli dizanteri, tripanozoma enfeksiyonları, uy­ku hastalığı ve Leishmania türlerinin yol açtığı şark çıbanı, kalaazardır.
.

No Picture

Kronik Aktif Hepatit Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Kronik Aktif Hepatit Faydaları
Bunun sonucunda o bölgede kan basmcı yükselir ve yemek borusu toplardamarlarında genişlemeler (varis), kannboşluğunda sıvı toplanma­sı (asit) gibi bozukluklar ortaya çıkar. Yıkıma uğrayan hücrelerin yerini bağdokunun almasıyla kan dola­şımı engellenebilir.

No Picture

Akut Sarı Atrofi Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Akut Sarı Atrofi Faydaları
Genellikle kara­ciğer komasına varan çok ağır bir hasta­lıktır. Akut karaciğer yetmezliğine yol açar. Olguların büyük bir bölümü zehirli (toksik) maddelere bağlıdır.
Karaciğerde çeşitli nedenlerle oluşan yaygın doku ölümüdür.

No Picture

ALFA HİPOİKASİT (TİOKTİKASİT) Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

ALFA HİPOİKASİT (TİOKTİKASİT) Faydaları
. Lipoikasit alfa-keto asitlerin oksidatif dekarbok-silasyonu için gerekli enzimin kofaktörüdür; pirioikasitten asetü-CoA, 2- oksoglütarik asitten suksinil – CoA oluşumunda rol alır.
. . .
ALFA HİPOİKASİT

No Picture

Kansızlık Hastalığı Hakkında Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Kansızlık Hastalığı Hakkında Faydaları

Kansızlıkların kalıtsal olduğu anlaşılabilir mi?
Kalıtsal kansızlık hastalıklarına ait ipuçları, özellikle hastanın doğum yeri ve ailesine ilişkin bilgilerde yatar. Laboratuvar incelemeleri ile