Tüp bebek uygulama aşamaları 2

Tüp bebek uygulama aşamaları 2
Tüplere toplanan folikül sıvısı içinde yumurta olup olmadığı embriyolog tarafından bildirilir. Bu şekilde tüm follüküller aspire edilinceye kadar işleme devam edilir..
Yumurta toplama işlemi (Oocyte pick-up, OPU)
Yumurta toplama işlemi trans-vaginal ultrasonografi probuna adapte edilmiş bir iğne vasıtasıyla yumurta içeren ve folikül adı verilen içi sıvı dolu yapıların boşatılması işlemidir. 10 mm üzerindeki tüm foliküller boşaltıldıktan sonra yumurta toplama işlemine son verilir. Yumurta gelmediği takdirde özel sıvı verilerek follikül boşluğu yıkanır ve içinde kalmış olabilecek yumurta alınmaya çalışılır (Flushing)(Folikül Yıkama)
Bu işlemin toplam süresi genellikle 30 dakikayı geçmemektedir. Yumurtalar toplandıktan sonra laboratuarda incelenerek yumurta sayısı ve olgun olup olmadıkları değerlendirilir. Olgun olan yumurtalara dölleme işlemi uygulanır. Yumurta toplam işleminin ardından hasta 1-2 saat dinlendikten sonra evine gidebilir. Yumurta Toplama İşlemi Sonrası progesteron uygulanımı ile rahim içi tabakası [endometrium] desteklenir ve embryonun rahim içine yerleşmesi için uygun ortam yaratılır. (Luteal destek)
Oosit toplama işleminin komplikasyon oranı oldukça düşüktür.Yumurtaların toplanması esnasında kullanılan iğneye bağlı olarak çok düşük oranlarda enfeksiyon ve kanama riski vardır. Enfeksiyon meydana gelirse damar yolu ile antibiyotik verilebilir. Çok nadiren hastanede gözlem veya laparoskopi gerekebilir.Çok nadiren barsak, mesane, damar gibi komşu organ yaralanmaları ,pelvik abse görülebilir.Özellikle endometrioma varlığı, içerdiği kanın uygun besi yeri olması nedeni ile pelvik abse açısından önemli bir risk faktörüdür.
Yumurta toplama günü 3-5 gün cinsel perhiz uygulamış erkek sperm örneği verir.. Bazı durumlarda aspirasyon veya biyopsi ile testislerden sperm alınması gerekli olabilir. Eğer normal semenden sperm elde edilemeyeceği önceden belirlenmiş ise (yani semende sperm görülemeyen vakalar ‘azospermi’ ya da görülse de kalitesi ve hareketi olmayan vakalar) yumurta toplama günü öncesi iğne ya da biyopsi yolu ile testisten sperm elde edilmeye çalışılacaktır.
Azospermik Erkeklerde Sperm Arama Yöntemleri:
MESA :Mikro cerrahi epididimal sperm aspirasyonu

PESA : Perkütan testiküler sperm aspirasyonu
TESA : Testiküler sperm aspirasyonu
TESE : Testiküler sperm extrasyonu
Bir önceki Tüp bebek uygulama aşamaları 1 başlıklı konumuzda bebek, çocuk ve doğum hakkında bilgiler sunulmuştu.

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.