Ülser Ve Helikobakter Pylori…

Ülser Ve Helikobakter Pylori...
Sadece belli genotiplerin ülser ve kanser gibi hastalıklara yol açtığı bilinmektedir. Helikobakter hijyenik koşulların kötü olduğu ortamlardan insanlara bulaşır ve geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı artmaktadır. Ancak bu bakterinin tüm genotipleri bu hastalıklara yol açmaz.

Helikobakter Pylori Mutlaka Tedavi Edilmelimi ?

Helikobakter Pylori, insanda mide ve oniki parmak barsağı ülseri, atrofik gastritis, Maltoma ve Mide kanseri gibi bir grup hastalığa yol açan bir bakteridir. Türkiyede yapılmış olan ciddi bir epidemiyolojik çalışmada her 100 kişiden 85 inde bu bakterinin varlığı gösterilmiştir
Helikobakter’in mide kanserine yol açma riski ciddi araştırmalarda helikobakteri bulunmayan bireylere oranla 2-6 kat arasında değişmektedir. Malesef bu gerçek unutularak toplumda helikobakteri bulunan herkes mide kanseri olacakmış gibi yanlış bilgilendirilerek insanlar korkutulmakta ve gereksiz yere antibiyotikler reçete edilmektedir. Turkiye’de yılda 19 milyon Helikobakter reçetesi yazılmaktadır. Bu inanılması zor rakamlar ciddi ekonomiye sahip ülkeleri bile temelinden sarsabilmektedir. Dünya Helikobakter çalışma grubu kimlere tedavi verileceğini bildirmiş bulunmaktadır. Sadece kan tetkiki veya nefes tetkikleri yaparak Helikobakter tanısı konulan herkese ilgili antibiyotiklerin reçete edilmesi hem ülke ekonomisine hem de hastaların bedenine önemli ölçüde zarar vermektedir. Endoskopik muayene yapılmadan kime Helikobakter tedavisi yapılacağı bilinemez. Bu nedenle gereksiz Helikobakter tedavisinden kaçınarak hem ülke ekonomisine hemde hastalarımıza zarar vermekten kaçınmalıyız.

Prof. Dr. Necati Örmeci

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.