No Picture

Anafaz Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Anafaz Faydaları
Bu olay sonucunda kromozomu kuran kromatidlerden biri bir kutba, diğeri öbür kutba göç etmiş olur. Her iki kutupta da diploid kromozom bulunur. Başka bir deyişle interfazın sonuna doğru iki katma çıkarılmış olan ana hücreye ait kalıtsal bilgiler (Tetraploid DNA, diploid kromozom], anafaz döneminde