No Picture

Tümör (ur) İmmünolojisi Faydaları

Şubat 21, 2014 admin 0

Tümör (ur) İmmünolojisi Faydaları
Bunun sonucu olarak bir bağışık yanıt [immünrespons) uyandırması, bu yolla da urun büyümesinin durdurulması gerekir.
TÜMÖR (UR) İMMÜNOLOJİSİ: Tümör hücreleri normal hücrelerin değişikliğe uğramış