Erkeklerin Cinsel Mitleri

Erkeklerin Cinsel Mitleri
9.

Araştırma kapsamında toplam 167 erkek ile görüşülmüştür. Görüşülen erkeklerin ortalama yaşları 36.7 ± 11.7 (26-67) idi. Ulusal Halk Sağlığı Günleri’nde yayınlanan bildiriler arasında erkeklerin cinsel mitleriyle ilgili bir araştırmaya ait ilginç sonuçlar yer aldı. Bilindiği üzere cinsel mitler kişilerin cinsel konularda doğru olduğunu düşündükleri, çoğu zaman abartılı, yanlış ve bilimsel değeri olmayan inanışlardır
Erkeklerin yarıdan çoğu evli idi (%61.7). Erkeklerin yarıya yakınının gelir getiren herhangi bir işi yoktu (%44.9). %31.1’i ilkokul, %20.4’ü ortaokul, %37.1’i ise lise ve üzeri eğitimliydi.

‘Hiç masturbasyon yaptınız mı?’ sorusuna yanıt veren 139 kişiden %81.3’ü evet cevabını vermiştir. Masturbasyon yaptığını beyan edenler arasında ilk masturbasyon yaş ortalaması 12.9 ±1.9’dur.

İlk cinsel ilişki için yaş ortalaması 17.8 ± 2.2 idi. İlk cinsel ilişkilerini kiminle yaşadığına dair olan soruya 46 kişi (%26.5) yanıt vermek istememiştir. Yanıtlayanların % 62’si ise ilk cinsel ilişkisini para karşılığında bir hayat kadını ile yaşadığını beyan etmiştir. İlk cinsel ilişkisinin sonucu sorgulanan soruya 109 kişi yanıt vermiştir ve bunların %12.8’i ilk cinsel ilişkisinde sorun yaşadığını (sertleşme olmaması, boşalma olmaması) beyan etmiştir. İlk ilişkisini 18 yaşından önce yaşamış olanlar 18 yaşından sonra yaşamış olanlara göre daha çok sorun yaşamıştı (sırasıyla %19.1 ve %5.7) ve ‘ sertleşmiş büyük bir penis iyi sevişmenin anahtarıdır’ önermesine daha az katılmaktaydı. (sırasıyla %50 ve %71).

Cinsel mitlerle ilgili önermeler arasında erkeklerin en çok katıldıkları sırasıyla ‘her erkek her kadına nasıl zevk vereceğini bilmelidir’ (%77.8) ‘eşler birbirlerini sevdikleri takdirde birbirlerine nasıl zevk vereceklerini de bilirler’ (%74.9) ve ‘erkek her zaman seks ister ve her zaman sekse hazırdır’ (%72.9) önermeleri idi. Diğer sık kabul gören mitler penis büyüklüğü ile ilgili mitlerdi. Bu mitler sırasıyla ‘sertleşmiş büyük bir penis iyi sevişmenin anahtarıdır’ (%62.3), ‘büyük erkek cinsel organı, kadının daha çok uyarılmasını sağlar’ (%56.3), ‘erkek cinsel organ boyutu, cinsel güç göstergesidir’ (% 47.9).

Diğer yandan cinsel mitlerle ilgili önermeler arasında erkeklerin en az katıldıkları ‘oral seks pistir’(%19.4), ‘cinsel ilişki içerisinde masturbasyon yanlıştır’ (%15.6), ‘erişkin, olgunlaşmış erkekler fantezi ve masturbasyona karşı ilgilerini kaybederler’ (%18.2) önermeleri idi.

Araştırmaya katılan erkekler arasında; eğitim durumunun ortaokul veya altında olanlar lise ve üzeri eğitimi olanlara göre, 12 yaşına kadar köy/ bucakta yaşamış olanlar il veya ilçede yaşamış olanlara göre, evli olanlar bekarlara göre, daha önce masturbasyon yapmamış olanlar yapmış olanlara göre, 40 yaş ve üzerinde olanlar daha genç yaşta olanlara göre neredeyse tüm cinsel mitlerle ilgili önermelere daha fazla katılmaktadırlar.

Bildirinin tam metni için: http://www.halksagligi.org

TORUN SD, ÖZAYDIN AN, TORUN F. Erkeklerin Cinsel Mitleri. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri. GATA, Ankara. 28 Eylül – 01 Ekim 2005.

 

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.