Kalp Hastalıkları Nedenleri Ve Tedavileri

Kalp Hastalıkları Nedenleri Ve Tedavileri
Kalp hastalığı son derece ciddiye alınması gereken vede tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Herkese okumalarını öneriririz, ve sağlıklı günler dileriz…

 
Tedavi
Tüm hastalar oksijene bağlanmalıdır ve oksijen saturasyonu, nabız, kan basıncı ve kalp ritmi monitorize edilmelidir. Kalp hastalığının nedenlerine vede tedavisine deyiniyoruz bu makalemizde. Damar yolu açılmalıdır ve antekübital fossada en az bir tane venflon (12-14) gereklidir.
Dünya genelinde oldukça sık karşılaşılan, vede oldukça günden güne artan bir hastalık haline gelmiştir, kalp hastalığı


kalp-atisi

Hipovolemi
Akut hipovolemide genellikle kanama olan altta yatan neden çözülene kadar sıvı desteği verilebilir. Yoksa kronik sıvı yetersizliği akut böbrek yetersizliği ile birlikte dehidrasyon bulgularıyla kendini gösterir. Özellikle önceden kardiyak problemi olan hastalarda oksijen ve dikkatli sıvı replasmanı gereklidir. Sol ventrikül yetersizliği öyküsü olan hastalarda diüretikler ve ACE inhibitörleri bu problemin yaygın bir sebebidir. Bu ilaçlar stoplanarak hastanın genel durumuna ve CVP’sine göre sıvı replasmanı yapılmalıdır.

Akut ağır sol ventrikül yetersizliği
Kan basıncı muhtemelen tedaviyi belirleyen en önemli özelliktir. Akut pulmoner ödem ve hipotansiyonun bir arada bulunması durumunda inotrop desteği gereklidir. Sistolik basıncı 90 mmHg’den düşük olan hiçbir hastaya diüretikler, nitratlar ve opiatlar verilmemelidir çünkü bu ilaçların ilk etkileri venodilatasyondur. Bu nedenle büyük olasılıkla kardiyak preloadu düşürerek hipotansiyonu alevlendirirler.

Disritmi-taşikardi
Şoktaki veya hayati tehlike taşıyan bir hastada taşidisritmi ihtimali elektriki kardiyoversiyon gerektirir. Bunda başarılı olunamazsa UK ve Avrupa resüsitasyon komitesince ilaçların kullanımı savunulmaktadır. Sinüs taşikardisinin yetmezlikteki ventrikülün işareti olabileceğini unutmayınız. Ancak hastada başlangıçta AF gibi başka bir ritm varsa sempatik etkinin arttırılması yüksek ventrikül cevaplı AF ile sonuçlanabilir. Disritminin mi kalp yetmezliğinin sebebi olduğu, yoksa tam tersi mi olduğuna karar vermek zor olabilir. bu durumda daha önceki EKG’ler çok kıymetlidir. Hiç bilgi yoksa tedavi hekimin kararına (Allah’a J) kalır. Bu durumda şu noktalar yardımcı olabilir:
Ventrikül cevabı 150’den az olan bir SVT’nin yetmezliğe neden olma olasılığı düşüktür.
İskemik kalp hastalığı olan hastada geniş kompleksli taşikardi hemen her zaman ventrikülerdir.

Disritmi-bradikardi

UK ve Avrupa resüsitasyon komitesi kılavuzlarına göre tedavi edilir (Şekil 6.5).

Pulmoner emboli nedir ?
Tedavide ilk etapta en  azından oksijenizasyon ve antikoagülan yer almalıdır. Bölüm 10’da ayrıntılı bilgi mevcuttur.

Kalp tamponadı
Klinik olarak bu tanıdan şüphelenilmişse, kalp debisini korumak amacıyla diyastol sonu basıncı ve volümü artırmak için IV sıvı verilmelidir. Bu geçici bir prosedürdür ve ekokardiyografi ve perikardiyosentez için acil kardiyoloji konsültasyonu gereklidir.

Tetkikler
Bu aşamada şu tetkikler gereklidir:
Anemiyi ekarte etmek için tam kan sayımı (sol venrtikül yetersizliğini alevlendirir).
Özellikle vazodilatör, diüretik ve inotrop tedavisinin başında idrar ve elektrolitler.
Kalp enzimleri
Arter kan gazı
12 kutuplu EKG
Portable göğüs röntgenogram

Dikkat: Hasta hala solunum sıkıntısında ve sebep hala belirsiz ise tekrar A, B, C değerlendirilmesi yapılmalıdır. Hpovolemi solunum yetersizliğinin önemli bir sebebidir, unutmayınız!
Hastanın durumu stabilize edildikten sonra ikincil değerlendirmeye geçilebilir.

Özet
İlk değerlendirmede ani ölüm riski taşıyan problemler:
Airway                    obstrüksiyon
Breathing                 akut ağır astım, KOAH akut alevlenmesi, pulmoner ödem, tansiyon pnömotoraks
Circulation              şok
Bir önceki Kalp Masajı Nedir? Kalp Masajı Nasıl Yapılır? başlıklı konumuzda kalp masajı hakkında bilgiler sunulmuştu.
Bakılanlar: disritmiler nedir, tüm kalp hastalıkları, disritmi hastalıgı, disritmi nedir, disritmiler hastaligi

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.