YAŞAM KALİTESİ

YAŞAM KALİTESİ
Bunlar arasında yaşamın”iyi” olması, kişinin mutluluğu ve başkalarına bağımlı olmadan işlerini yaparak yaşamın keyfini çıkarması sayılabiIir. Yaşam kalitesi, bir kişinin görünürdeki fiziksel ve zihinsel zindelik durumudur. Birçok etmen yaşam kalitesine katkıda bulunabilir. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, hastalıklar ve hastalıkların tedavisiyle etkilenebilen durumlarla ilgilidir. Örneğin, hastalığa bağlı ağrı ve bunun işlevIere getirdiği kısıtlamalar, günlük etkinliklerde başkalarının yardımını gerektirir ve hastanın yaşam kalitesini azaltır.

YAŞAM KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ

“Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” gibi basit bir soru, yaşam kalitesini, resmi olmasa da bir ölçme yoIudur
Ancak sağlık hizmeti görevIiIeri genelIikle yaşam kalitesini anketler kuIlanarak ölçerler. Bu anketler, hastadaki fiziksel ve zihinsel belirtiIer, ağrı ve günlük yaşam etkinlikleri gibi birkaç konuyla ilgiIi soruIar içerir. Bu tür anketler, doktorların bir hastalığın ya da tedavi uyguIamalarının kişinin yaşamını nasıI etkiIediğini daha iyi anIamaIarını sağlar.

Yaşam kalitesiyle ilgiIi anketlere veriIen yanıtlar, yaşam kalitesini yükseltmek için girişim yapılabiIecek alanların saptanmasına yardımcı olabiIir. Örneğin, bir hastanın ankete verdiği yanıtlar, tekerlekli iskemleye bağımlı olmanın getirdiği kısıtlamalara ilişkin kaygıIarını yansıtıyorsa, hastanın buIunduğu ortam, tekerlekli iskemleye uygun hale getiriIebiIir. Yaşam kalitesiyle ilgiIi temel sorunun sürekli ağrı olduğu anlaşıIdığında, ağrının daha iyi kontroI altına alınabiImesi için, hastanın ağrı yönünden değerlendiriImesi ve tedavi seçeneklerinin yeniden gözden geçiriImesi gerekir.

Yaşam kalitesinin başka bir ölçümü, son ay içinde, fiziksel ya da zihinsel durum nedeniyle, hastanın bakım, iş ya da eğlence gibi, olağan etkinliklerinin engelIendiği gün sayısının hesapIanmasıdır. AraştırmacıIar, yaşam kalitesiyle ilgiIi olarak ileride yapıIacak çalışmaların, insanların daha anlamlı ve keyifli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmasını ümit etmektedir.

 

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.