Çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi

Çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi

Uzmanlar, konuşma bozukluğu olan çocuk grubu için söylenebilen kelimelerin sayısından ziyade, dilin daha kompleks kullanımının hedef olarak belirlenmesinin daha uygun bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.
Öncelikle, olması gereken beceriler belirtilmelidir. Konuşma gecikmesi olan çocukların sahip olması gereken beceriler şunlardır:
1. Bu gruptaki katılımcılar için bu gereklidir. Seans sırasında bir sandalyeye oturabilmek
2
Araya giren büyük bir sosyal davranışın olmaması
3. Müzikle tedavi uzmanına dikkat edebilmek
4. El çırpma temel cevapları taklit edebilmek
5. “Bunu yap” gibi belli bir talimatı takip edebilmek
Klinik örnek
Gelişim uzmanları ve konuşma terapistleri, dil öğrenme sürecine ait bir sıradan bahsederler. Dil becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş bu liste, hedef ve beklenti hiyerarşisini şekillendirir. Aşağıda, nihai hedeflere giden gelişimsel hedeflerin ana hatlarını teferruatlı bir biçimde görebiliriz:
Nihai hedef
Tam cümleler halinde düşüncenin sözel olarak ifade edilmesi
Sözel algı
1. Nesneleri tanıma (“Bana davulu göster.”)
2. Çok basit etkinliklerde bulunma (“Zili çal.”)
3. Uzaysal konumlama etkinliklerini uygulama (“Davulu sandalyenin üstüne koy.”)
4. Etkinliklerin sırasını takip edebilme (“Ayağa kalk, ellerini çırp, sonra otur.”)
5. İlişkili nesneleri eşleştirebilme (“Bu pena hangi çalgının?”)
6. Benzer nesneleri sıralama (“Parlak çalgıları al.”)
7. Vücut yüzeyinin farkına varma etkinlikleri (“Kendi etrafında dön.”)
8. Nesnelerin farkına varma etkinlikleri (“Tefi yüksek bir yere koy.”)
Sözel ifade yeteneği
1. Sesli harf taklidi (“A de.”)
2. Sessiz harf taklidi (” Mm de.”)
3. Kelime taklidi (“Zil de.”)
4. Temel ifade ve tanımlamalar

a. Basit nesnelerin isimlendirilmesi (“Bu nedir?”)
b. Sahip olma kavramının ayırt edilmesi (“Bu davul kimin?”)
c. Nesnelerin yerini isimlendirme (“Def nerede?”)
d. Kayıp nesnelerin isimlendirilmesi
5. Tam cümlelerin eğitimi
a. İsim ve fiil kullanma (“Zil çalıyor.”)
b. İsim, fiil ve sıfat kullanma (“Çocuklar çok yüksek sesle şarkı söylüyor.”)
c. İsim, fiil ve edat kullanma (“Davul masanın üzerinde.”)
6. Zamirleri tam kullanma
7. Zamanları tam kullanma
Beklenen dil davranışları sırası basitten karmaşığa doğru ilerlerken, çocuklardan bazıları düşük seviyede oldukları halde yüksek bir seviyenin gerektirdiği performansı gösterebilirler. Ancak böyle durumlarda, gelişimsel hedeflerin genel beklentilerini dikkate almak gerekir. Varsayımlarla hareket edilmemelidir.
Çocuğun ileri bir seviyedeki beklentiyi gerçekleştirmiş olması belli bir seviyeye geldiğini göstermez. Böyle bir durumun olması hiyerarşi kuralını ekarte ettirmez. Yalnızca, bireysel farklılıklar olduğunun altını çizer.
Bir önceki Sıcak ve nemli havalarda kalbinize dikkat edin başlıklı konumuzda kalp krizi, kalp krizi riski ve kalp rahatsızlığı hakkında bilgiler sunulmuştu.
Bakılanlar: çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi, cocuklardakonuşma bozukluğu tedavisi, konuşamayan çocukların tedavisi, konuşma bozukluğu tedavisi

admin hakkında 18864 makale
Öylesine bir hasdta

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.